Law Office

Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz

A PROFESIONAL CORPORATION

4268 I – 55 NORTH  -   MEADOWBROOK OFFICE PARK

JACKSON, MISSISSIPPI 39211

(601)  351 – 2400

Facsimile

(601) 351 – 2424

 

To:

Members of the Vietnamese-American Community

 

 

From:

Bradley S. Clanton

 

 

Date:

September 9, 2004

 

 

Re:

Status of Nguyen et al. v. William Joiner Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum

 

Ladies and Gentlemen of the Vietnamese-American Community:

As most of you know, we are the attorneys representing the Plaintiffs in the lawsuit against the William Joiner Center and the University of Massachusetts, Boston.  I am writing to update you on the status of the case.

    It is with great disappointment that I inform you that on August 27, 2004, the Judge granted the University's Motion to Dismiss the Plaintiffs' Second Complaint.  We believe the Judge's decision was inconsistent with Massachusetts law, as outlined in our opposition to the University's Motion.  Accordingly, we plan to file an immediate appeal of the Judge's decision to the Massachusetts Court of Appeals.

In the Court of Appeals, cases are typically heard by a panel of three judges.  The first step will be to file a document known as a "Notice of Appeal," which merely notifies the Court and the Defendants of our intent to appeal.  Then, we will file a brief with the Court of Appeals outlining our arguments against the Judge's decision dismissing the Complaint.  The University will then file a brief in response, followed by our reply.  The case will then be set for oral argument before the panel of judges.  The appeals process is not a speedy one, and we anticipate that it could take from six months to a year for the case to be decided.  In addition, it is often difficult to persuade the Court of Appeals to reverse the decision of the lower court.  Yet, we will strive mightily to do just that. 

I understand that this is a disappointing decision.  However, please be sure that we will vigorously pursue the appeal.  Please do not hesitate to contact me if you need additional information. 

 

                                                                    BẢN DỊCH

 

Kính thưa Qúy Vị trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt,

 

Như hầu hết qúy vị đă biết, chúng tôi là những luật sư đại diện cho các Nguyên Đơn trong vụ kiện chống lại William Joiner Center và trường Đại Học Massachusetts Boston.  Tôi xin cập nhật  t́nh trạng của vụ kiện để qúy vị rơ.

 

Chúng tôi rất thất vọng phải thông báo với qúy vị rằng ngày 27 tháng 8 năm 2004, [bà] Chánh Án đă chấp thuận Thỉnh Nguyện Thư của bị cáo xin bác bỏ Văn Bản Khởi Tố được tu chính lần thứ hai của Nguyên Đơn. Chúng tôi tin rằng phán quyết của Chánh Án không phù hợp với luật pháp của tiểu bang Massachusetts, như đă phác thảo để phản đối Thỉnh Nguyện Thư của trường đại học.  Theo đó, chúng tôi phải kháng cáo ngay phán quyết của Chánh Án lên Ṭa Phúc Thẩm của tiểu bang Massachusetts.

 

Nét đặc thù của Ṭa Phúc Thẩm là các vụ án  được thụ lư bởi ba vị chánh án.  Giai đoạn đầu là đệ nạp “Thông Báo Chống Án  trong đó chỉ báo cho Ṭa Án và bị cáo biết chúng ta quyết định chống án.   Sau đó chúng ta sẽ đệ tŕnh văn bản ngắn gọn lên Ṭa Phúc Thẩm để phác thảo các luận điểm chống phán quyết của Chánh Án đă bác bỏ vụ khởi tố.  Tiếp theo là trường Đại Học sẽ đệ nạp văn bản ngắn gọn để phản biện,  đến lượt chúng ta trả lời họ.   Cuối cùng là vụ án sẽ được điều trần trước cả ba vị Chánh Án.  Quá tŕnh chống án không thể xúc tiến nhanh được, và chúng tôi dự tính trước là vụ chống án có thể kéo dài từ nửa năm tới một năm để quyết định vụ án.   Hơn nữa, thông thường thuyết phục Ṭa Phúc Thẩm lật ngược lại quyết định của toà dưới là một việc khó khăn.  Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng một cách mănh liệt để thực hiện điều đó. 

 

Tôi hiểu rằng đây là quyết định làm cho chúng ta thất vọng.  Tuy nhiên, xin qúy vị tin chắc là chúng tôi sẽ theo đuổi  việc chống án một cách quyết liệt. Nếu qúy vị muốn  biết thêm tin tức, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi

 

 

 

§  §

 

Back