MỤC LỤC

Thư Cảm Tạ
Thay Lời Tựa
Uỷ Ban Vận Động Yểm Trợ Vụ Kiện WJC/UMB

PHẦN I:
TƯỜNG THUẬT VỤ KIỆN
 1. Giới thiệu Tổ Hợp Luật Sư Baker Donelson
 2. Giới thiệu Luật Sư đại diện nhóm nguyên đơn
 3. Đơn khởi tố tại Toà Superior
 4. Phán quyết của Chánh Án Janet Sanders bác bỏ vụ kiện
 5. Thông cáo của Luật Sư Đại Diện nguyên đơn về phán quyết của Chánh Án Janet Sanders
 6. Biện luận của nguyên đơn gửi Toà Phúc Thẩm (Legal Brief of Appellants)
 7. Biện luận của WJC/UMB gửi Toà Phúc Thẩm (Legal Brief of Defendant) [PDF]
 8. Nhận định của Luật Sư Dương Thành Lợi về Biện Luận của hai bên nguyên & bị
 9. Phán quyết của Tòa Phúc Thẩm
 10. Thông cáo của Luật Sư Clanton về phán quyết của Toà Phúc Thẩm
 11. Motion xin rehearing tại Appeals Court
 12. Kháng án của Nguyên Dơn lên Tòa Tối Cao
 13. Thông Cáo Báo Chí ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Tổ Hợp Luật Sư Baker Donelson
 14. Dơn Kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao
 15. Phụ Lục thứ nhất
 16. Phụ Lục thứ hai
 17. Thư của Nguyên Đơn vế Phán Quyết của tòa Tối Caọ
 18. Thư của Tổ Hợp LS vế Phán Quyết của tòa Tối Caọ
 19. Phán Quyết của Tóa Án Tối Cao tiểu bang Massachusetts


PHẦN II:
VỤ KIỆN WJC/UMB & NHỮNG UẨN KHÚC

 1. Các nguyên đơn trong vụ kiện
 2. Từ Chương Trình nghiên cứu về người Việt hải ngoại tới vụ kiện
 3. Uẩn khúc của vụ kiện
 4. Các văn kiện dẫn chứng

PHẦN III:
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA WJC/UMB

 1. Hồ sơ xin tài trợ (Grant Proposal) của University of Massachusetts Boston: Rockefeller Foundation Humanities Fellowship -- UMass Boston Program Plan
 2. Dự Án của Ông Hoàng Ngọc Hiến
 3. Dự Án của Ông Nguyễn Huệ Chi

PHẦN IV:
GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH VỀ PHẢN ỨNG CỦA DƯ LUẬN
NGƯỜI VIỆT HẢI NGỌAI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA WJC/UMB

 1. Sự Thiên Lệch (Bias) và Hậu Qủa của Nó Đối Với Tín Độ (Reliability) và Hiệu Độ(Validity) Trong Dự Án Nghiên Cứu Khoa Học về Diện Mạo và Quê hương của Người Việt Hải Ngoại do William Joiner Center/ Đại Học Massachusetts Boston thực Hiện.
  Nguyễn Thành Liêm

 2. Đọc, Viết và Hỏi Theo Chỉ Đạo: Nhận Định về Dự Án của Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi
  Trần Văn Tích

 3. Đọc “ Nếu Đi Hết Biển” …Chuyện Đi, Về
  Đinh Từ Thức

 4. Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại
  Cấn Thị Bích Ngọc

 5. Một Bản Tin . . .
  Đỗ Kiểm

 6. Nhìn Tấm Bia Tưởng Niệm ở Galang Suy Nghĩ về Hòa Giải
  Trần Trung Đạo

 7. Hà Nội Có Muốn Ḥòa Giải Với Người Việt Ở Nước Ngoài Không ?
  Phạm Trần

 8. Chính Sách của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Đối với Người Việt Hải Ngoại
  Phạm Hữu Trác

 9. Ba Thế Hệ-Một Hành Tŕnh: Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại Vào Đầu Thế Kỷ 21
  Lưu Tường Quang

 10. Di Tản và Vượt Biên
  Bùi Trọng Cường & Nguyễn Phục Hưng

 11. Quá Trình Hình Thành Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
  Trần Gia Phụng

 12. Tiêu Sử Các Tác Gỉa


 13. Back

  * * *