VỤ KIỆN

WJC/UMASS BOSTON

       

Các Nguyên Ðơn

Trong vụ kiện WJC/UMass Boston

 

 

Ông Bùi Diễm (1923), cựu Ðại Sứ VNCH tại Hoa Kỳ, Giáo Sư tại Viện Nghiên Cứu Ðông Dương và trường Ðại Học Tổng Hợp George Mason từ 1987 tới 1991. Giám Ðốc Viện Nghiên Cứu Pacific Basin , tác giả cuốn “Gọng Kìm Lịch Sử”.

Ông Nguyễn Ðình Tứ (1924), nhà văn và
nhà báo
.

Ông Trần Minh Xuân (1939), nguyên Giáo Sư Ðại Học tại Việt Nam, Chủ Bút tuần báo Phượng, Biên Tập Viên Nguyệt San Cấp Tiến và nhật báo Cấp Tiến. Tác giả 24 cuốn sách do Mê Kông Tỵ Nạn phát hành.
Ông Nguyễn Văn Chức (1928), nguyên sỹ quan QLVNCH, Luật Sư trong Luật Sư Ðoàn Sàigòn, Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện VNCH, Tổng Thư Ký Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ông Nguyễn Tường Bá (1932) nguyên Luật Sư tại Tòa Phá Án Sài Gòn; Tổng Thư Ký Luật Sư Ðoàn tại Sài Gòn.
Tiến Sỹ Lê Phước Sang (1932), Thượng Nghị Sĩ, Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Thượng Viện VNCH, Viện Trưởng Viện Ðại Học Hoà Hảo, Long Xuyên, từ 1970 tới 1975
Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Liêm (1934) nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả nhiều sách về giáo dục,văn chương và Xã hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ 1975 tới hiện tại Ông đã giữ nhiều chức vụ trong các Viện Văn Học và Giáo Dục tại Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Hữu Luyện (1933), Định cư tại Hoa Kỳ năm 1993, cựu sinh viên cao học ngành Mỹ Quốc Học (American Studies), University of Massachusetts Boston, do đó ông được biết Chương Trình nghiên cứu về Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản của William Joiner Center và đã kịp thời thông báo cho cộng đồng người Việt khắp thế giới với những tài liệu chính xác, sau đó dẫn tới vụ kiện được mệnh danh là Vụ Kiện WJC/UMB.
Ông Phan Nhật Nam (1943), nguyên sỹ quan thuộc Sư Ðoàn Nhẩy Dù QLVNCH. Tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trước và sau 1975. Ðược giải thưởng Phóng Viên Tiền Tuyến và giải Văn Chương Toàn Quốc tại Việt Nam .

 

Back