LAW OFFICES

BAKER, DONELSON, BEARMAN, CALDWELL &BERKOWITZ

A PROFESSIONAL CORPORATION

4268 I-55 NORTH • MEADOWBROOK OFFICE PARK

JACKSON,MISSISSIPPI 39211

(601) 351-2400

Facsimile

(601) 351-2424

JM BSC 342936 v1

2850586-000001 05/17/2006

 

 

MEMORANDUM

 

TO: The Vietnamese Diaspora Community Supporting the WJC Lawsuit

FROM: Bradley S. Clanton

DATE: May 17, 2006

 

RE: The Massachusetts Appeals Court's Decision Regarding the WJC Appeal

 

 

It is with great disappointment that I write to inform you that the Massachusetts Appeals Court has ruled against us in our appeal of the Superior Court’s dismissal of the lawsuit against UMass Boston and the William Joiner Center. The court’s decision was rendered on May 11, 2006. According to the Appeals Court, the Plaintiffs do not allege a class of discrimination victims that is protected under Massachusetts law. We strongly disagree with the Appeals Court’s decision, and plan to seek further review thereof.

 

Our first course of action will be to file a “Petition for Rehearing” by the Court of

Appeals of its decision. It is necessary to file such a petition before seeking further review by the Massachusetts Supreme Court. The petition must be filed within 14 days of the decision of the Court of Appeals. Assuming the Court of Appeals denies our petition, which is very likely, we will then file a request for review of the decision by the Massachusetts Supreme Court.

 

There is no way to accurately predict how the Massachusetts Supreme Court will view

our appeal. Rest assured, however, that we will pursue it with our best efforts.

 

 

* * *

TẠM DỊCH

 

Với sự thất vọng cao độ, chúng tôi kính báo Quư Vị việc Toà Phúc Thẩm (Appeals Court) của tiểu bang Massachusetts bác đơn của chúng ta chống phán quyết về vụ kiện WJC/UMB.của Toà Superior. Quyết định của Toà Phúc Thẩm  được ban hành ngày 11 tháng 5, 2006.  Theo  Toà  Phúc Thẩm th́ nguyên đơn không dẫn chứng được thành phần nạn nhân bị kỳ thị là thành phần  được che chở bởi luật của Tiểu Bang Massachusetts.  Chúng tôi hoàn toàn không đồng ư với quyết định của Toà Phúc Thẩm, do đó chúng tôi phải xin duyệt xét lại quyết định đó.

 

Công việc đầu tiên của chúng tôi là xin Toà Phúc Thẩm cho “Tái Điều Trần” về quyết định này.  Đệ đơn xin như vậy là một việc phải làm trước khi chuyển lên Toà Tối Cao của Tiểu Bang Massachusetts.  Đơn xin đó phải đệ tŕnh trong ṿng 14 ngày sau khi Toà Phúc Thẩm ban hành quyết định.  Nếu Toà Phúc Thẩm bác đơn xin của chúng ta, lúc đó chúng ta mới được xin Toà Tối Cao của Tiểu Bang Massachusetts xét lại quyết định của Toà Phúc Thẩm .

 

Chúng tôi thấy rằng không thể nào đoán trước một cách chính xác là Toà Án Tôi Cao của Tiểu Bang Massachusetts sẽ xét lại  quyết định đó như thế nào.  Tuy nhiên, xin hăy vững ḷng tin  rằng chúng tôi sẽ theo đuổi việc này với tất cả nỗ lực của chúng tôi.

 

* * *

Chuyển ngữ:

Nguyễn Hữu Luyện,

Đại Diện Nhóm Nguyên Đơn

 

Back