THAY LỜI TỰA

 

Sau khi thay mặt nhóm nguyên đơn thông báo phán quyết của Toà Phúc Thẩm bác đơn chống án của vụ kiện WJC/UMB, và nhóm nguyên đơn đă phải chống án lên Toà Tôi Cao th́ một vị khách gọi điện thoại hỏi:

 

Khách       Bây giờ c̣n nói tới vụ kiện này làm ǵ nữa?

 

Chủ          Ông nghĩ sao về câu hỏi của ông?

 

Khách       Ḿnh [Người Việt Hải Ngoại=NVHN] như một ‘object’ [mục tiêu] mà những nhà

                 nghiên cứu hoăc nhà văn, hoặc nhà báo, hoặc một cá nhân nào đó là những nhiếp

                 ảnh gia.  Họ có  quyền đặt máy ảnh để chụp ḿnh ở nhiều góc độ khác nhau, tuỳ theo

                 nhu cầu riêng và cách nh́n của họ.

 

Chủ      :   Ông đưa ra ví dụ rất hay. Nếu gọi đó là một khái niệm đúng đắn về các thứ quyền

                như quyền tự trị đại học (academic freedom), quyền tự do phát biểu vân vân mà ḿnh

                phải tôn trọng th́ tôi xin đống ư với ông.  Nhưng Ông có nghĩ rằng ḿnh [NVHN]

                cũng đươc hưởng cái quyền đó như họ?

 

Khách      Ông nêu câu hỏi có vẻ mỉa mai lắm đấy

 

Chủ          (cười vui) Không phải thế đâu, tôi ngụ ư là họ chụp h́nh ḿnh [NVHN] th́ ḿnh

                 [NVHN] cũng chụp h́nh họ thế thôi.  Trong bối cảnh này, ḿnh biết rơ, và có bằng

                 chứng họ không phải là nhiếp ảnh gia nghệ thuật.mà họ là những chính trị gia mặc áo

                 học giả, đứng dưới cái ô đại học, vận dụng quyền tự trị đại học chụp h́nh ḿnh

     (NVHN] để phục vụ mục đích chính trị, th́ ḿnh phải chụp h́nh họ để cho khắp nơi

     nh́n tận mắt họ là ai?  Tại sao họ xây dựng lại bộ mặt thật của ḿnh qua cái công việc

     chụp h́nh đó để đánh lừa những người đương thời và người sẽ sinh ra trong tương lai

     vô tận. V́ thế tôi mới nêu câu hỏi là ḿnh có quyền chụp h́nh họ không? Nếu có th́

     vụ kiện này chính là ḿnh xử dụng cái quyền đó vậy thôi

 

Khách       Như vậy vụ kiện này là một cuộc đấu tranh chính trị.?  

 

Chủ           Đúng và sai

 

Khách       Tại sao đúng và tại sao sai?

 

Chủ          Đúng, v́ vụ kiện này sẽ chứng minh trước dư luận đương thời và trước lịch sử rằng họ

                 là ai, v́ sao họ phải thay đổi bộ mặt thật của ḿnh [NVHN].

     Sai v́ ḿnh [NVHN] hiểu biết chính sách Hoa Kỳ và luật pháp Hoa Kỳ nên không

     đem chính trị vào Toà Án.. Đây là một vấn đề rất tế nhị, xin ông vào thăm website

     “nguoiviethaingoai” sẽ được phổ biến trong vài ngày nữa, và đọc đơn khởi tố của

     nhóm nguyên đơn sẽ rơ.  Trong web có đầy đủ các văn kiện  căn bản của  Toà Án, bên

     nguyên và bên bị, Ông sẽ biết cả ba bên đă nói những ǵ.

 

Khách    Như vậy mục đích của vụ kiện là ǵ?

 

Chủ       Mọi chi tiết đă được tŕnh bày trong website “nguoiviethaingoai”, tiên đây chỉ xin vắn

              tắt vói Ông, mục đích của vụ kiện này không có ǵ khác hơn là:

·        Vô hiệu hoá toàn bộ chương tŕnh nghiên cứu đầy gian lận củaWJC/UMB

·        Bảo vệ vị trí lịch sử của công đồng người Việt tỵ nạn cộng sản và các thế hệ hậu tỵ nạn nhằm giải thích cho các thế hệ con cháu biết v́ sao họ lại sinh ra trên mảnh đất xa lạ này mà không được sinh ra trên quê cha đất tổ như những lớp người đồng niên đồng tuế của họ ở trong nước. Và sự thật lịch sử đó sẽ tạo cho các thế hệ hậu tỵ nạn một niềm tự hào chân chính về nguồn gốc của họ và về cha ông của họ.

 

Câu chuyện chuyển sang đề tài khác và kết thúc bằng lời chào không đượm vẻ “khó chịu” như lúc vào đầu câu chuyện

 

 

 

 

LỜI GHI CHÚ VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA WJC/UMB:

 

I/   Một trong  những thủ tục điều tra là phương pháp vấn đáp mà luật pháp Hoa Kỳ gọi là  DEPOSITION. Luật Sư của bên nguyên được Toà Án cho phép lấy cung bên bị và ngược lai.  Khi làm deposition, Luật Sư James P. Keane [Đại diện nguyên đơn] hỏi Tiến Sĩ Kevin Bowen, Giám Đốc WJC:

 

* “Mr. Keane: Correct me if I’m wrong. Isn’t the diaspora those Vietnamese after 1975 who were basically exiled or left Vietnam?

Luật Sư Keane: Vui ḷng sửa lại nếu tôi sai. Có phải diaspora căn bản là những người Việt Nam lưu vong hoặc đi khỏi Việt Nam sau 1975?

 

* Dr. Kevin Bowen: We defined it as ’75, after ’75

Tiến Sĩ Kevin Bowen: Chúng tôi định nghĩa là [19] ’75 và sau [19] ’75

 

[Dr. Kevin Bowen, Director of WJC/UMass Boston’s deposition, pages 107-109]

Như vậy mục đích của chương tŕnh này là nghiên cúu về người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản.

   

 

 

 

II/  Các bài viết trong PHẦN IV của website này được lấy ra từ Tuyển Tập nhan đề “MỘT VẤN ĐỀ LƯƠNG TÂM: LÊN ÁN WILLIAM JOINER CENTER VIẾT  LẠI CĂN CƯỚC NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN

 

Nhân dịp phổ biến website này, chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

      VNCH Nguyễn Bá Cẩn, đă viết lời Tựa cho Tuyển Tập.

đă tận t́nh giúp đỡ trong giai đoạn biên soạn và chuẩn bị phát hành & gửi tuyển tập vào thư viện tại các quốc gia có cộng đồng người Việt.  Nhưng không may, trận băo Katrina ập tới và tàn phá khủng khiếp vùng New Orleans nên các kế hoạch đă chuẩn bị chu đáo đều phải huỷ bỏ.  Do đó hầu hết các bài của Tuyển Tập được đưa vào website này.  Một số bài c̣n lại sẽ được dùng vào mục đích khác trong tương lai.  Một lần nữa chúng tôi xin bầy tỏ ḷng biết ơn chân thành. 

 

Đa tạ

 

 

NIỀM TỰ HÀO

 

                                                                                  

                            

    Các em tới Trại Tỵ  Nạn  . . . . . . .  . . .      thành công trên quê hương thứ hai

                                                               của các thế hệ hậu tỵ nạn

 

      

                                                                        

 

Back