THƯ CẢM TẠ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Ông Bà Trần Hữu Thành, tại Calgary – Alberta – Canada đã trợ giúp tài chánh, và hai cháu:

đã giúp phần kỹ thuật để thực hiện website này.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ Quý Thân Hữu tại Calgary - New Orleans – Louisiana và Houston Texas đã góp công, góp ý cho website “nguoiviethaingoai” được thành hình.

Nhân dịp phổ biến tin tức về vụ kiện, nhóm nguyên đơn chúng tôi có bổn phận ghi lại những đóng góp của đồng bào và các cơ quan truyền thông khắp nơi đã nuôi dưỡng, bảo vệ và cổ vũ cho nhóm nguyên đơn xúc tiến vụ kiện mang tính đấu tranh lịch sử này.  Nhờ được đồng bào bảo vê một cách cương quyết, trong đó có cả biện pháp biểu tình rầm rộ chống đánh phá vụ kiện của một cơ quan truyền thông có tầm cỡ tại Nam California . . .  không kể tới việc bảo vê chống đánh phá ác liệt vào cá nhân người viết bài này. Nhiều vị đã có những đóng góp lớn lao cho vụ kiện, nhưng cũng có những vị cao niên  gửi tấm check “nghèo nàn” về Quỹ Pháp Lý với những lời nhắn nhủ tha thiết . . . Nhóm nguyên đơn chúng tôi xin ghi lại nơi đây những sự thật đó.  Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để  khỏi  phụ lòng mong đợi của đồng bào hải ngoại. Vụ kiện này thành hay bại, còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tô bên ngoài Toà Án.  Luật pháp hay nói rõ hơn là Toà Án Hoa Kỳ cũng đôi lúc không vô tư như thực tế đã chứng minh. Tuy nhiện Người Việt Hải Ngoại, qua vụ kiện này, đã cất tiếng nói để tự giới thiệu trước lịch sử về căn cước đích  thực của mình.

Ngày 7-7-2006
Nguyễn Hữu Luyên
Đại Diện nhóm nguyên đơn & Điều Hợp Website “nguoiviethaingoai.org”

Email: luyenn@comcast.net

Back